Folkmusik i Sverige

Svensk folkmusik är egentligen ett samlingsnamn för en stor mängd olika stilar. Allt från visor och spelmansmusik till omgjorda psalmer och locklåtar faller under genren folkmusik.

Kvinna spelar fiol

Spelmansmusik och visor

Något som väldigt många förknippar med folkmusiken är den så kallade spelmansmusiken. Spelmansmusiken är en dansmusik som inte sällan innefattar fiol. Till spelmansmusiken räknas såväl vals, polka, schottis och andra dansvänliga stilar som brudmarscher och gånglåtar. En av de äldsta danserna inom spelmansmusiken är polskan. En dans som fått sitt namn på grund av att den antas härstamma från Polen. Denna dans blev väldigt populär då den kom på 1600-talet eftersom den var en pardans vilket fortfarande var väldigt ovanligt. Innan denna dans kom hade man mest sett ringdans och långdans och pardansen blev därför snabbt populär och modern. Under 1700-talet hade polskan sin storhetstid innan vals, schottis, polka med flera tog över ledningen under 1800-talet. Trots dessa dansers olikheter så innefattade alla spelmansmusik vilket än idag är populärt att dansa till. Till folkmusik hör även många visor. En visa kan förklaras som en dikt som framförs till en melodi. Visorna har ofta texter med enkelt språk och framförs framförallt av trubadurer. En av vår tids mest välkända vistrubadurer är Cornelis Vreeswijk.

Locklåtar och instrument

Under folkmusik faller också locklåtar, även kallat vallmusik, användes förr på den gamla tidens jordbruk till att locka på djur och även för att kommunicera mellan gårdar. Till detta använde man bockhorn eller lurar som hörs på långa avstånd. Vanliga instrument i den mer dansanta folkmusiken är först och främst fiolen. Fiolen kom under 1600-talet och blev snabbt väldigt populär. Även instrument som säckpipa, nyckelharpa och hummel är instrument som förekommer väldigt ofta i den gamla folkmusiken. I dagens mer moderna folkmusik ser vi mycket saxofon, mandola, mungiga, dragspel och gitarr. Modern folkmusik kallas även för gammeldans då den fortfarande påminner mycket om den gamla typen av folkmusik.