Spel på alla instrument

Varje år hålls en av Sveriges äldsta musikfestivaler vid sjön, Siljans, vackra stränder. Det är en genuin folkfest och en av livets höjdpunkter för Sveriges och många andra länders spelmän. Det är inte så mycket en festival i den moderna bemärkelsen.

Visst finns det arrangemang som är schemalagda, men mest kommer människor med olika instrument och olika skolning tillsammans och spelar tills morgonsolens sken långsamt börjar värma bort daggen från björkarnas näpna blad. Man spelar på alla sorters instrument och man spelar som man vill och med vem man vill. Det enda man inte spelar på är casino eller andra mer nymodiga saker. Ett speltält kanske skulle passa bättre in på en annan festival. Kanske i Danmark kan man blanda finkultur med att spil casino, som de säger. Men runt Siljan är det nyckelharpa som gäller och inte poker.